Thai Chinese (Simplified) English German Hindi Italian Japanese Korean Vietnamese

ท่องธรรม"วัดป่าพุทธคยา" พุทธสังเวชนียสถานสำคัญ

"พุทธคยา" ชาวพุทธทุกคนล้วนรู้จักกันดีอยู่แล้ว เนื่องเพราะเป็นพุทธ สถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มีความสำคัญคือเป็น 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานของชาวพุทธทั่วโลก


ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นที่ประ ดิษฐานถาวรวัตถุเก่าแก่ "เจดีย์พุทธคยา" ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือ "วัด ไทยพุทธคยา"
 

พระครูพุทธบาล หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า "หลวงพ่อจิ๋ว หรือพระอาจารย์พนมศักดิ์ พุทธญาโณ" ประธานสมาคมพุทธไทย-ภารตะ เปิดเผยว่า วัดป่าพุทธคยา เริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนวัด โดย พระครูวชิรกิจโสภณ หรือ พระมหาสุรกิจ โชติญาโณ ตั้งเป็นสมาคมพุทธไทย-ภารตะ โดยวัดป่าพุทธคยาไม่สามารถดำเนินการซื้อที่ดินได้ และเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2537 ซึ่งขณะนั้นตนจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำหัวน้ำ แม่ฮ่องสอน นิมิตถึงต้นศรีมหาโพธิ เห็นพระรูปหนึ่งพนมมือที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ น้ำตาไหลบอกว่าอยากสร้างวัดในสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถวายพุทธบูชา ไม่มีบุญที่จะทำได้ ขอผู้มีบุญได้ทำต่อ ภาพที่เห็นในนิมิตคือหลวงพ่อสุรกิจนั่นเอง

"พออาตมาสะดุ้งตื่นจากนั้นได้ไปคุยกับโยมที่เคารพศรัทธา บอกหลวงพ่ออยากไปอินเดีย โดยครานั้น มีญาติโยมร่วมสนับสนุนมากมาย และได้ไปถึงประเทศอินเดีย ซื้อที่ โอนที่ และมีคดีความกับแขก ต่อสู้กันเป็นเวลานาน แขกไม่ยอมโอนให้ มีคดีกับศาลอยู่นานถึง 7-8 ปี สู้จนชนะคดี และได้ลงมือสร้าง มีอุปสรรคมากมายต้องต่อสู้กันในมรดกโลก เจ้าของที่ดิน เพราะที่ดินบางแปลงยังไม่ได้โอน

 

พระอาจารย์พนมศักดิ์ พุทธญาโณ

ในที่สุดเขาอนุญาตให้สร้างต่อ อาตมาก็ทำมาเรื่อยๆ จนวัดเกือบสมบูรณ์แล้ว ล่าสุด "หลวงพี่น้ำฝน" เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ได้เดินทางมากับท่านเจ้าคุณธรรมกิตติเมธี โดยผุดไอเดียสร้างวัตถุมงคลพระพุทธเมตตา รวบรวมมวลสารดอกไม้จากพระนานาชาติทั่วโลกที่มาสวดปลุกเสกที่นั้น มีดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และดอกไม้สารพัดดอกนำมารวมกันสร้างขึ้นเป็นวัตถุมงคล โดยนำปัจจัยมารังสรรค์สร้างถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จต่อไป"

สำหรับชาว พุทธ "พุทธคยา" นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก ที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ.2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก
พระอาจารย์พนมศักดิ์ พุทธญาโณ  

 พุทธ คยาในสมัยพุทธกาล หลังจากการตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธองค์แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด มีกล่าวถึงในอรรถกถาแต่เมื่อคราวพระอานนท์ ได้มา ณ พุทธคยา เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ต้นพระศรีมหาโพธิที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้กลับไปปลูก ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ตามความต้องการของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งปรารถนาให้มีสิ่งเตือนใจเมื่อพระ พุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่อื่น ต่อมาต้นโพธิ์ต้นที่อยู่ ณ วัดพระเชตวันจึงได้ชื่อว่าอานันทโพธิ์ และยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งหมดนี้คือความเป็นมาของ พุทธคยา และความเป็นไปของวัดป่าพุทธคยา ที่อนาคตข้างหน้าจะเป็นสถานที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องไปเยือน