Thai Chinese (Simplified) English German Hindi Italian Japanese Korean Vietnamese

อาลัย"แม่ชีคำนวณ ภักดี" สายธารหน่อเนื้อนาบุญ

ในศาสนาพุทธของเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีพระสงฆ์คุณภาพมากมาย ที่เมื่อบวชเรียนเข้ามาแล้ว ล้วนมุ่งมั่นทำงานเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ในประวัติศาสตร์ของไทยมีคุณแม่มากมายหลายคน ที่เลี้ยงดูบุตรจนได้ดิบได้ดี เป็นเจ้าอาวาส เป็นสมภารมากมายประดับไว้ในพุทธศาสนา นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชม เฉกเช่น "แม่ชีคำนวณ ภักดี" ซึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีที่มีบุญกุศลมหาศาล ท่านมีทั้งลูกและหลานอุปสมบทบวชเป็นพระถึง 7 รูปด้วยกัน และปัจจุบันยังคงครองเพศบรรพชิตไว้ได้อย่างเหนียวแน่น


ด้วยความที่ท่านเป็นคนสนใจใฝ่ธรรมะโดยตลอด อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน สู่ลูกหลานอย่างต่อเนื่อง จวบจนทุกคนได้ซึมซับหลักปฏิบัติมาได้อย่างสมบูรณ์

ก่อนที่จะบวชเป็นแม่ชีท่านมีบุตรธิดารวม 10 คน และสำหรับลูกที่บวชเรียนในบวรพุทธศาสนา 3 รูป ประกอบด้วย พระ ครูพุทธบาล (พระ ดร.พนมศักดิ์ พุทธญาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานหัวหน้าพระธรรมทูต ประจำประเทศอินเดีย เนปาล, พระประสิทธิ์ รตนญาโณ, พระยอน ยทิโก และหลานอีก 4 รูป ประกอบด้วย พระพิเชษฐ์ พันธมุตโต เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา จ.บุรีรัมย์, พระศิราวุฒิ จิรวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ จ.เชียงใหม่, พระสุรชัย ธัมมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ จ.เชียงใหม่, พระอำนาจศักดิ์ กันตธัมโมส่วนตัวแม่ชีคำนวณเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรม ได้ออกแสวงบุญปฏิบัติธรรมในสำนักต่างๆ จนเข้าใจในหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้ง จากนั้นจึงได้ตัดสินใจบวชชี ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย ถือประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จนถึงวัยชรา ด้วยการที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จึงทำให้ท่านเป็นผู้มีสติดี และหลังจากนั้นท่านก็ป่วยด้วยอาการอ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก บุตรธิดาจึงนำท่านเข้ารักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลประโคนชัย หลังจากได้รับการรักษาแล้วแพทย์ได้ให้กลับบ้าน จนกระทั่งวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.09 น. ท่านก็ได้จากบุตรหลาน ญาติพี่น้อง และผู้ที่คุ้นเคยไปด้วยอาการสงบอย่างไม่มีวันกลับ สิริอายุได้ 95 ปี 1 เดือน

"แม่ชีคำนวณ ภักดี" นับเป็นแม่ผู้มีบุญอันประเสริฐ โดยเฉพาะบุตรชายของท่าน ที่สร้างชื่อเสียงไว้มากที่สุดคือ พระครูพุทธบาล (พระ ดร.พนมศักดิ์ พุทธญาโณ) หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันติดปากว่า "หลวงพ่อจิ๋ว" ประธานสมาคมพุทธไทย-ภารตะ วัดป่าพุทธคยา ประ เทศอินเดีย

ที่สำคัญหลวงพ่อจิ๋วเป็นพระที่มีสติปัญญาเป็นเลิศรอบด้าน ท่านมีความสามารถพูดได้ถึง 7 ภาษา มีวาทะเป็นเลิศทั้งทางโลกและทางธรรม อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาปกครองวัดวาอารามและพระสงฆ์องค์เณร มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งเพศบรรพชิตและฆราวาส ผลงานของท่านมากเกินพรรณนา โดยท่านได้สร้างวัดไว้มากมายทั้งในและนอกประเทศ อันถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนได้อย่างจีรังยั่งยืนถือเป็นสุดยอดแห่งบุญมหาศาล

หลวงพ่อจิ๋วท่านเป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูกตเวที โดยเฉพาะกับโยมแม่ชีคำนวณ อันถือเป็นโยมมารดาผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นมา ด้วยจิตของความเป็นแม่ที่ประเสริฐทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่หลวงพ่อจิ๋วถึงได้เป็นพระสงฆ์ที่เพียบพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ นั่นย่อมหมายถึงความตั้งใจจริงของผู้เป็นแม่ที่อบรมบ่มนิสัย ให้ลูกๆ ทุกคนเป็นคนดี และประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนดีของสังคม เป็นคนคุณภาพของประเทศ

"แม่ชีคำนวณ" มีบุตรที่เป็นพระสงฆ์ถึง 3 รูปด้วยกัน อีกทั้งยังมีหลานเป็นพระสงฆ์อีกถึง 4 รูป นี่คือรูปธรรมที่ชัดเจน ในผลิตผลที่ท่านได้สร้างเมล็ดพันธุ์หน่อเนื้อนาบุญแห่งบวรพุทธศาสนาที่เกินค่ากว่าคำบรรยาย กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553 ณ ฌาปนสถานวัดพุทธบูชา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ที่มา: http://www.khaosod.co.th