Thai Chinese (Simplified) English German Hindi Italian Japanese Korean Vietnamese

สรุปตารางการจองห้องพัก ปี 2559

ระเบียบการจองห้องพัก
ตารางการจอง(ล่วงหน้า)เพื่อเข้าพัก
วัดป่าพุทธคยา-อินเดีย ปี พ.ศ. 2559
โปรดติดต่อด้วยตนเอง
โทรหาเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารของวัด ก่อนมาถึงที่พัก อย่างน้อย 30 วัน
ไม่รับฝากจองกับผู้ใดทั้งสิ้น(ปัญหาผิดพลาดบ่อยมาก)
 
 
หมายเหตุ...ก่อนเข้าพัก 30 วันถ้าไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้น
กองงานติดต่อสื่อสารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยกสิทธิ์ให้กับผู้จองลำดับต่อไปทันที
 
ท่านที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญกราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถาน
มีความประสงค์จะขอเข้าพักที่วัดป่าพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
กรุณาติดต่อที่วัดโดยตรงได้ที่
 
กองงานวัดป่าพุทธคยา - อินเดีย
  • วัดป่าพุทธคยา  ประเทศอินเดีย   โทรศัพท์  +919931276647
  • ผู้ประสานงานในประเทศไทย      โทรศัพท์  06--1858-1959
  • อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ID  LINE  :  watpa.India2015
ระเบียบการจองที่พัก วัดป่าพุทธคยา
1. ส่งชื่อคณะ-คนประสานงาน, วัตถุประสงค์การเข้าพัก เช่น แจ้งหมายกำหนดการทัวร์ หรือมาทำงาน.
2. จำนวนคน รวมทั้งหมด แยกเป็น เช่น พระ ชาย หญิง เป็นต้น. (พระภิกษุ, สามเณร, แมชี, อุบาสก, อุบาสิกา)
3. แจ้งกำหนดการเข้าพัก วัน/เดือน/ปี ที่จะเข้าพัก รวมถึงจำนวนวัน/คืน ที่เข้าพักชัดเจนก่อนประมาณ 1 เดือน.
4. เบอร์ติดต่อ Email. ที่สามารถติดต่อได้.
5. รอตอบรับการยืนยันทาง Email หรือการติดต่อกลับจากทางวัด.
6. ระบุมื้ออาหารตามจำนวนวันที่จะรับประทาน เช้า/กลางวัน/เย็น ให้เรียบร้อย.
 
ระเบียบการเข้าพัก วัดป่าพุทธคยา
• 1.เข้ามาแจ้งที่สำนักงานเพื่อยืนยันตัวตนและรับกุญแจห้องพัก.
• 2.ถ้าต้องการออกจากที่พักก่อนกำหนด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน.
• 3.ต้องแต่งกายสุภาพก่อนออกจากห้องพัก.
• 4.ห้ามนำอาหารไปรับประทานในห้องพัก.
• 5.กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบก่อนผู้อืน.
 
วัตถุประสงค์ของระเบียบ วัดป่าพุทธคยา
• 1.เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าพัก-เวลาเข้าและออก.
• 2.เพื่อการจัดสรรห้องพักได้เพียงพอ-ถูกต้องตามจำนวนสถานะ.
• 3.เพื่อการจัดเตรียมอาหารได้ถูกต้องและเพียงพอต่อผู้มาพัก.
• 4.เพื่อรับกุญแจทราบห้องพัก.
• 5.เพื่อไม่มีกลิ่นอาหารในห้องพัก เพื่อความเป็นระบียบและความสะอาดในห้องพัก.
 
เรื่องอาหาร
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์เรื่องอาหาร กับทางวัดโดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
๑. อาหาร เช้า, กลางวัน, เย็น
๒. อาหารมังสวิรัติหรือทั่วไป
๓. ห่ออาหาร (Packing) เพื่อนำไปรับประทานระหว่างการเดินทาง
 
การทำบุญสมทบทุนฯ
ท่านสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ บำรุงที่พัก และซื้ออาหารเข้าโรงครัว เพื่อถวายพระสงฆ์ ดูแลผู้แสวงบุญ ได้ตามกำลังศรัทธา
               -เรื่องน้ำใจค่าทิปพิเศษ (ถ้ามีความประสงค์) คนงานวัดที่ช่วยยกกระเป๋า, คนงานดูแลทำความสะอาดที่พัก, แม่ครัว, คนงานยกอาหารยกน้ำเสริฟ ขอความกรุณานำปัจจัยของท่านใส่กล่องทิปรวม ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ อย่าให้เป็นการส่วนบุคคล!!!
 
 
***รายละเอียดทั้งหมดที่ควรทราบและควรแจ้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านเองโดยตรง ซึ่งทางวัดได้รับข้อมูลแล้วจะได้ประสานให้ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความประสงค์ของท่านมากที่สุด***
 
ขออนุโมทนาบุญ
 
กองงานวัดป่าพุทธคยา - อินเดีย
 
วัดป่าพุทธคยา ตำบลโพธิคยา อำเภอคยา
รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย 824231
 
 วัดป่าพุทธคยา  ประเทศอินเดีย   โทรศัพท์  +919931276647
ผู้ประสานงานในประเทศไทย      โทรศัพท์  06--1858-1959
อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ID  LINE  :  watpa.India2015

  • มกราคม 2559
  • กุมภาพันธ์ 2559
  • มีนาคม 2559

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน มกราคม 2559

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

เณร

เม่ชี

ชาย

หญิง

ด.ช.

ด.ญ.

รวม

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    

 

 

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน มีนาคม 2559

 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15  
         
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31