Thai Chinese (Simplified) English German Hindi Italian Japanese Korean Vietnamese

สรุปตารางการจองห้องพัก ปี 2556

ระเบียบการจองที่พัก
ตารางการจอง(ล่วงหน้า)เพื่อเข้าพัก
วัดป่าพุทธคยา-อินเดีย ปี พ.ศ. 2556-2557
โปรดติดต่อด้วยตนเอง
โทรหาเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารของวัด ก่อนมาถึงที่พัก อย่างน้อย 30 วัน
ไม่รับฝากจองกับผู้ใดทั้งสิ้น(ปัญหาผิดพลาดบ่อยมาก)

หมายเหตุ...ก่อนเข้าพัก 30 วันถ้าไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้น
กองงานติดต่อสื่อสารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยกสิทธิ์ให้กับผู้จองลำดับต่อไปทันที

 

ท่านที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญกราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถาน
มีความประสงค์จะขอเข้าพักที่วัดป่าพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
กรุณาติดต่อที่วัดโดยตรงได้ที่

กองงานวัดป่าพุทธคยา - อินเดีย
โทร : 084 700 3714, 088 340 8595, 086 789 6630, 086 318 9101
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (แนะนำช่องทางนี้)

ระเบียบการจองที่พัก วัดป่าพุทธคยา
1. ส่งชื่อคณะ-คนประสานงาน, วัตถุประสงค์การเข้าพัก เช่น แจ้งหมายกำหนดการทัวร์ หรือมาทำงาน.
2. จำนวนคน รวมทั้งหมด แยกเป็น เช่น พระ ชาย หญิง เป็นต้น. (พระภิกษุ, สามเณร, แมชี, อุบาสก, อุบาสิกา)
3. แจ้งกำหนดการเข้าพัก วัน/เดือน/ปี ที่จะเข้าพัก รวมถึงจำนวนวัน/คืน ที่เข้าพักชัดเจนก่อนประมาณ 1 เดือน.
4. เบอร์ติดต่อ Email. ที่สามารถติดต่อได้.
5. รอตอบรับการยืนยันทาง Email หรือการติดต่อกลับจากทางวัด.
6. ระบุมื้ออาหารตามจำนวนวันที่จะรับประทาน เช้า/กลางวัน/เย็น ให้เรียบร้อย.


ระเบียบการเข้าพัก วัดป่าพุทธคยา
• 1.เข้ามาแจ้งที่สำนักงานเพื่อยืนยันตัวตนและรับกุญแจห้องพัก.
• 2.ถ้าต้องการออกจากที่พักก่อนกำหนด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน.
• 3.ต้องแต่งกายสุภาพก่อนออกจากห้องพัก.
• 4.ห้ามนำอาหารไปรับประทานในห้องพัก.
• 5.กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบก่อนผู้อืน.


วัตถุประสงค์ของระเบียบ วัดป่าพุทธคยา
• 1.เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าพัก-เวลาเข้าและออก.
• 2.เพื่อการจัดสรรห้องพักได้เพียงพอ-ถูกต้องตามจำนวนสถานะ.
• 3.เพื่อการจัดเตรียมอาหารได้ถูกต้องและเพียงพอต่อผู้มาพัก.
• 4.เพื่อรับกุญแจทราบห้องพัก.
• 5.เพื่อไม่มีกลิ่นอาหารในห้องพัก เพื่อความเป็นระบียบและความสะอาดในห้องพัก.


เรื่องอาหาร
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์เรื่องอาหาร กับทางวัดโดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
๑. อาหาร เช้า, กลางวัน, เย็น
๒. อาหารมังสวิรัติหรือทั่วไป
๓. ห่ออาหาร (Packing) เพื่อนำไปรับประทานระหว่างการเดินทาง


การทำบุญสมทบทุนฯ
ท่านสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ บำรุงที่พัก และซื้ออาหารเข้าโรงครัว เพื่อถวายพระสงฆ์ ดูแลผู้แสวงบุญ ได้ตามกำลังศรัทธา
           -เรื่องน้ำใจค่าทิปพิเศษ (ถ้ามีความประสงค์) คนงานวัดที่ช่วยยกกระเป๋า, คนงานดูแลทำความสะอาดที่พัก, แม่ครัว, คนงานยกอาหารยกน้ำเสริฟ ขอความกรุณานำปัจจัยของท่านใส่กล่องทิปรวม ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ อย่าให้เป็นการส่วนบุคคล!!!

***รายละเอียดทั้งหมดที่ควรทราบและควรแจ้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านเองโดยตรง ซึ่งทางวัดได้รับข้อมูลแล้วจะได้ประสานให้ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความประสงค์ของท่านมากที่สุด***

ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญ
และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

พระดำรงธรรม อตฺตทีโป


วัดป่าพุทธคยา ตำบลโพธิคยา อำเภอคยา
รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย 824231

Website : www.watpabuddhagaya.org
                : www.วัดป่าพุทธคยา.com

E-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรติดต่อ
พระดำรงธรรม อตฺตทีโป
ไทย 084 700 3714

พระสรายุทธ ปุสฺสวโร
ไทย 088 340 8595

คุณมาริน คำกลาง

ไทย 086 789 6630

คุณเจตนิพิฐ พิชญ์พินิจ
ไทย 086 318 9101

  • กรกฎาคม 2556
  • สิงหาคม 2556
  • กันยายน 2556
  • ตุลาคม 2556
  • พฤศจิกายน 2556
  • ธันวาคม 2556

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            

 

 

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน สิงหาคม 2556

 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน กันยายน 2556

 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน ตุลาคม 2556

 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1            
2

 

         
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12  คณะคุณต้นอ้อ       36  Group1
13  คณะคุณต้นอ้อ        36   Group1
14            
15  คณะคุณต้นอ้อ       36   Group2
16  คณะคุณต้นอ้อ       36   Group2
17  คณะคุณต้นอ้อ       36  Group3
18  คณะคุณต้นอ้อ       36   Group3
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9  คณะคุณสินีนาถ 2 4  4  10  เข้าหลังเที่ยงวันที่ 9/11/2556 by TG327
   คณะคุณต้นอ้อ       30  
10  คณะคุณสินีนาถ  4  4   10  
   คณะคุณต้นอ้อ       30  
11   คณะคุณสินีนาถ 2  4  4 10  
12   คณะคุณสินีนาถ  2  4  10  
13   คณะคุณสินีนาถ  4 10   
14   คณะคุณสินีนาถ 10   
15   คณะคุณสินีนาถ 10   
    คณะคุณต้นอ้อ       30  
16   คณะคุณสินีนาถ 10   
    คณะคุณต้นอ้อ       30  
17   คณะคุณสินีนาถ 10   
18   คณะคุณสินีนาถ 10   
19   คณะคุณสินีนาถ 10   
20   คณะคุณสินีนาถ 10   
21   คณะคุณสินีนาถ 10   
22   คณะคุณสินีนาถ  4 10   
23   คณะคุณสินีนาถ 4 10   
24  คณะคุณชวนพิศ-เจ็ดเสมียนใน  5   7 29  41   เข้าบ่ายวันที่ 24/11/2556
   คณะคุณสินีนาถ 2 4 4 10  
25  คณะคุณชวนพิศ-เจ็ดเสมียนใน  5  7  29  41 ออกตอนเช้าวันที่ 26/11/2556
   คณะคุณสินีนาถ 2 4 4 10  
26   คณะคุณสินีนาถ  4 10   
27   คณะคุณสินีนาถ 2 4 10  
28   คณะคุณสินีนาถ  4  4 10  
29   คณะคุณสินีนาถ 2  4  4 10   ออกเที่ยงวันที่ 30/11/2556
30            

 ตารางจองห้องพัก ประจำเดือน ธันวาคม 2556

 

วันที่

รายนามผู้จองห้องพัก

จำนวน

หมายเหตุติดต่อกลับ (ไทย-อินเดีย )

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1  คณะคุณต้นอ้อ       50   
2  คณะคุณต้นอ้อ       50  
3  คณะคุณชวนพิศ-เจ็ดเสมียนใน 29  41  
   คณะคุณต้นอ้อ       50  
4   คณะคุณชวนพิศ-เจ็ดเสมียนใน 29  41  ออกก่อนเที่ยงวันที่ 05/12/2556
5            
6            
7  คณะคุณต้นอ้อ       50   
8  คณะคุณต้นอ้อ       50   
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18  คณะคุณต้นอ้อ       36   
19  คณะคุณต้นอ้อ        36   
20            
21            
22            
23            
24            
25  คณะคุณต้นอ้อ       36  
26  คณะคุณต้นอ้อ       36   
27            
28            
29            
30            
31