Thai Chinese (Simplified) English German Hindi Italian Japanese Korean Vietnamese

ประวัติวัดป่าพุทธคยา

“พุทธคยา” พุทธสถานโบราณที่มีความสำคัญที่สุดในประเทศอินเดียอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นที่ประดิษฐานถาวรวัตถุเก่าแก่ คือ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำไปประมาณ ๓๕๐ เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) อยู่ห่างจากเมืองปัตนะ เมืองหลวงของรัฐพิหาร ไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร พระมหาเจดีย์พุทธคยาเป็น องค์พระเจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง ๕๑ เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ ๑๒๑.๒๙ เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ-โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์, พระแท่นวัชรอาสน์ และอนิมิสเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทย คือ “วัดป่าพุทธคยา”

“พระโพธินันทมุนี” หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “หลวงพ่อจิ๋ว” หรือ “พระอาจารย์พนมศักดิ์ พุทฺธญาโณ” ประธานสมาคมพุทธไทย-ภารตะ เปิดเผยว่า วัดป่าพุทธคยา เริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนให้เป็นวัดที่ถูกต้อง โดย พระครูวชิรกิจโสภณ (พระมหาสุรกิจ โชติญาโณ) ตั้งเป็นสมาคมพุทธไทย-ภารตะ อย่างไรก็ตามในขณะนั้นวัดป่าพุทธคยายังไม่สามารถดำเนินการซื้อที่ดินได้ และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งขณะนั้นอาตมาจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำหัวน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน นิมิตถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ เห็นพระรูปหนึ่งพนมมือที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ น้ำตาไหลบอกว่าอยากสร้างวัดในสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ไม่มีบุญที่จะทำได้ ขอผู้มีบุญได้ทำต่อ ภาพที่เห็นในนิมิตคือหลวงพ่อสุรกิจนั่นเอง

“พออาตมาสะดุ้งตื่น จากนั้นได้ไปคุยกับญาติโยมที่เคารพศรัทธา บอกหลวงพ่ออยากไปอินเดีย โดยครานั้นมีญาติโยมร่วมสนับสนุนมากมาย และได้ไปถึงประเทศอินเดีย ซื้อที่ โอนที่ และมีคดีความกับแขก ต่อสู้กันเป็นเวลานาน แขกไม่ยอมโอนให้ มีคดีกับศาลอยู่นานถึง ๗-๘ ปี สู้จนชนะคดี และได้ลงมือสร้าง มีอุปสรรคมากมายต้องต่อสู้กันในมรดกโลก เจ้าของที่ดิน เพราะที่ดินบางแปลงยังไม่ได้โอน

ในที่สุดเขาอนุญาตให้สร้างต่อ อาตมาก็ทำมาเรื่อยๆ จนวัดเกือบสมบูรณ์แล้ว ล่าสุด พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ได้เดินทางมากับท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (วัดสัมพันธวงศ์) โดยผุดไอเดียสร้างวัตถุมงคลพระพุทธเมตตา รวบรวมมวลสารดอกไม้จากพระนานาชาติทั่วโลกที่มาสวดปลุกเสกที่นั้น มีดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และดอกไม้สารพัดดอกนำมารวมกันสร้างขึ้นเป็นวัตถุมงคล โดยนำปัจจัยมารังสรรค์สร้างถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จต่อไป”

สำหรับชาวพุทธ “พุทธคยา” นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก ที่ต้องการมาบูชาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ ๑ ใน ๔ แห่งของพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ วัดมหาโพธิมหาวิหาร (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

พุทธคยาในสมัยพุทธกาล หลังจากการตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธองค์แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด มีกล่าวถึงในอรรถกถา แต่เมื่อคราวพระอานนท์ได้มายังพุทธคยา เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้กลับไปปลูก ณ วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ตามความปรารภของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งปรารถนาให้มีสิ่งเตือนใจเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่อื่น ต่อมาต้นโพธิ์ต้นที่อยู่ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร จึงได้ชื่อว่า อานันทโพธิ์ และยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน